Thẻ VTC Mastercard

Thẻ VTC Mastercard

Đăng ký mở thẻ VTC Mastercard ảo chỉ trong hai phút. Bạn không cần chứng minh thu nhập . Chỉ với 2 phút thao tác trên điện thoại bạn đã sở hữu ngay thẻ thanh toán quốc tế được chấp nhận thanh toán trên toàn thế giới.

  • Phí mở thẻ chỉ 10.000đ
  • Phí duy trì thẻ chỉ 6.000đ/tháng
  • Số dư tối thiểu cần có trong thẻ 1USD (Tỷ giá sẽ được quy đổi theo tỷ giá hiện hành)
Đăng ký mở thẻ Mastercard ngay tại: https://card.vtcpay.vn/dang-ky-the-vtc-mastercard

- Advertisement -

Đừng bỏ lỡ!